Nokia 5228 - Сіз суреттесіз — авто түсіру

background image

Сіз суреттесіз — авто түсіру

Түсіруді кідірту үшін авто түсіруді қолданыңыз, сонда өзіңізді суретке түсіре

аласыз.
Авто түсіру кідірісін орнату үшін, > таңдап, суретке түсірмес бұрын

қажетті кідіріс орын алады.
Авто түсіруді іске қосу үшін, Включить функциясын таңдаңыз. Секундомер

белгішесі экранда жыпылықтайды және қалған уақыт таймер іске қосылғанда

көрсетіледі. Кідіріс уақыты біткеннен кейін, камера суретке түсіреді.
Авто түсіруді өшіру үшін, > > функциясын таңдаңыз.

Кеңес: Суретке түсірген кезде қол дірілдемес үшін, 2 сек таңдаңыз