Nokia 5228 - Фотокамера басқару элементтері мен көрсеткіштері

background image

Фотокамера басқару элементтері мен көрсеткіштері

Фотокамера көрініс іздегіші төмендегілерді көрсетеді:

1 — Режим көрсеткіші
2 — Масштабтау сырғытпасы. Масштабтау сырғытпасын іске қосу немесе

ажырату үшін, экранды түртіңіз.
3 — Түсіру белгішесі
4 — Түсіру параметрлері
5 — Батарея зарядының деңгейін көрсеткіш
6 — Сурет ажыратымдылығын көрсеткіш

Камера

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

75

background image

7 — Суреттерді есептегіш (ағымдағы сурет сапасы параметрі мен жадтағы

қол жетімді орынды пайдаланып түсіруге болатын суреттердің есептелген

саны)
8 — Қолданыстағы жад құрылғысы. Құрылғы параметріне тәуелді бола

отырып, төмендегі опцияларды орындау қажет: жад құрылғысы ( ) немесе

жад картасы (

).

9 — Көрініс режимдері