Nokia 5228 - Аттар мен нөмірлерді басқару

background image

Аттар мен нөмірлерді басқару

Контактіні көшіру, жою үшін немесе контактіні басқа құрылғыға бизнес карта

ретінде жіберу үшін, Скопировать, Удалить немесе Передать карточку

тармағын таңдаңыз.

Контактілер

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

48

background image

Бірнеше контактілерді бір уақытта жою мақсатында қалаған контактілерді

таңдау үшін, Функции > Отметить/Снять тармағын, ал оларды жою үшін

Функции > Удалить тармағын таңдаңыз.
Контактіге тағайындалған дауысты тыңдау үшін, контактіні, одан кейін

Функции > Инф. о голосовой метке > Функции > Воспр. голосовую метку

тармағын таңдаңыз.
Дауыс белгілерін қолданар алдында төмендегі жағдайды ескеріңіз:
● Дауыс белгілері тілге тәуелді емес. Олар сөйлеушілердің даусына

байланысты.

● Жазған кезде атын дәл айту керек.
● Дауыс белгілері шуға өте сезімтал. Дауыс белгілерін тыныш ортада жазып,

пайдаланыңыз.

● Өте қысқа аттар қабылданбайды. Әртүрлі сандар үшін ұзын аттарды

қолданып, ұқсас аттардың қайталануынан сақтаныңыз.

Ескерім: Дауыс белгісін шулы ортада немесе шұғыл жағдайда қолдану

қиын болуы мүмкін. Сондықтан, нөмірді дауыспен теру мүмкіндігі барлық

жағдайларда қолайлы болмауы мүмкін.