Nokia 5228 - Аттар мен нөмірлерді сақтау және өзгерту

background image

Аттар мен нөмірлерді сақтау және өзгерту

1. Контактілер тізіміне жаңа контакт қосу үшін, опциясын таңдаңыз.
2. Өріске мәліметтер енгізу үшін өрісті басыңыз. Мәтін енгізуді жабу үшін,

опциясын таңдаңыз. Қажетті өрістерді толтырып, Готово опциясын

таңдаңыз.

Контактілерді өңдеу үшін, контактіні және Функции > Изменить опциясын

таңдаңыз.