Nokia 5228 - Әдепкі нөмірлер мен мекенжайлар

background image

Әдепкі нөмірлер мен мекенжайлар

Контактіге әдепкі нөмірлер мен мекенжайларды тағайындауға болады.

Контактіде бірнеше нөмірлер мен мекенжайлар болса, белгілі нөмірге немесе

мекенжайға хабарды оңай жіберуге болады. Әдепкі нөмір дыбысты теру

режимінде де пайдаланылады.
1. Контактілер тізімінен контактіні таңдаңыз.
2. Функции > Стандартные тармағын таңдаңыз.
3. Нөмір мен мекенжай қосылатын әдепкі элементті таңдап, Задать

тармағын таңдаңыз.

4. Әдепкі ретінде орнатылатын нөмірді немесе мекенжайды таңдаңыз.

Контактілер

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

49

background image

5. Әдепкілер көрінісінен шығып, өзгерістерді сақтау үшін, көрініс сыртын

түртіңіз.