Nokia 5228 - Бекітілген нөмірлерді теру

background image

Бекітілген нөмірлерді теру

Меню > Контакты және Функции > Номера на SIM-карте > Разрешен.

контакты тармағын таңдаңыз.
Бекітілген нөмірлерді теру қызметінің көмегімен құрылғыдан белгілі телефон

нөмірлеріне қоңырауларды шектеуге болады. Бекітілген нөмірлерді теру

қызметін барлық SIM карталар қолдай бермейді. Қосымша ақпарат алу үшін

қызмет ұсынушыңызға хабарласыңыз.

Контактілер

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

51

background image

Қауіпсіздік белгілері қоңырауларды (қоңырау кедергісі, жабық

пайдаланушылар тобы, араласқан телефон нөмірінің жиыны) шектесе,

құрылғыңызда бағдарламаға салынған шұғыл көмек көрсету нөміріне

қоңырау шалу мүмкін болады. Қоңыраудың келмеуі және басқа жаққа түсіп

кетуіне бір уақыт ішінде қызмет көрсетілмейді.
Бекітілген нөмірлерді теруді қосу және өшіру немесе бекітілген нөмірлерді

теру контактілерін жөндеу үшін, PIN2 коды қажет. PIN2 кодын алу үшін,

провайдеріңізге хабарласыңыз.
Функции тармағы мен мыналардың бірін таңдаңыз:
● Вкл. разрешен. номера — Бекітілген нөмірлерді теруді іске қосу

● Откл. разреш. номера — Бекітілген нөмірлерді теруді өшіру

● Нов. контакт на SIM — Қоңыраулар рұқсат етілген контактінің атын және

телефон нөмірін енгізіңіз.

● Добав. из "Контактов" — Контактілер тізімінен контактіні бекітілген

нөмірлерді теру тізіміне көшіріңіз.

Бекітілген нөмірлерді теру қызметі іске қосулы кезде SIM контактілеріне

мәтіндік хабарлар жіберу үшін, мәтіндік хабарлар орталығының нөмірін

бекітілген нөмірлерді теру тізіміне қосу керек.