Nokia 5228 - SIM контактілері

background image

SIM контактілері

SIM картасында сақталған аттар мен нөмірлерді контактілер тізімінде

көрінетіндей етіп реттеу үшін, Функции > Параметры > Показать контакты >

Память SIM-карты тармағын таңдаңыз. SIM контактілерін қосуға, өңдеуге

немесе оларға қоңырау шалуға болады.
Контактілер тізіміне сақталған нөмірлер автоматты түрде SIM картасына

сақталмауы мүмкін. Нөмірлерді SIM картасына сақтау үшін, контактіні және

Функции > Скопировать > Память SIM тармағын таңдаңыз.
Енгізілген контактілердің телефонға немесе SIM картасына сақталуын таңдау

үшін, Функции > Параметры > Память по умолчанию > Память телефона

немесе Память SIM-карты тармағын таңдаңыз.