Nokia 5228 - Подкастілер

background image

Подкастілер

Меню > Музыка > Муз. проигр. және Подкасты тармағын таңдаңыз.
Подкаст эпизодтарының үш күйі бар: еш уақытта ойнамайтын, жартылай

ойнайтын және толық ойнайтын. Жартылай ойнайтын күй болса, келесі рет

ойнатылғанда, эпизод соңғы ойнату позициясынан басталады. Еш уақытта

ойнамайтын немесе толық ойнайтын күй болса, эпизод басынан бастап

ойнатылады.