Nokia 5228 - Әнді немесе подкастты ойнату

background image

Әнді немесе подкастты ойнату

Меню > Музыка > Муз. проигр. белгішесін басыңыз.
1. Естігіңіз келетін әнге немесе подкастқа өту үшін санаттарды таңдаңыз.
2. Элементті ойнату үшін, тізімнен элементті таңдаңыз.
Құрылғыда ән немесе подкаст таңдауын жаңартқаннан кейін ән мен подкаст

кітапханаларын жаңарту қажет болуы мүмкін. Барлық қол жетімді

элементтерді кітапханаға қосу үшін, Функции > Обновить фонотеку

опциясын таңдаңыз.
Кейбір әндер ән сөздерін қамтиды. Ән сөздерін көрсету үшін, Функции >

Показать текст опциясын таңдаңыз.
Ойнатуды уақытша тоқтату үшін, опциясын, жалғастыру үшін таңдаңыз.

Музыка

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

67

background image

Ілгері жылдам өту немесе кері қайту үшін немесе

опциясын басып

тұрыңыз.
Келесі элементке өту үшін, опциясын таңдаңыз.

Элементтің басына оралу үшін, опциясын

таңдаңыз. Алдыңғы элементке өту үшін, ән немесе

подкаст басталғаннан кейін 2 секунд ішінде

опциясын таңдаңыз.
Кездейсоқ ойнатуды қосу немесе ажырату үшін

(

), Функции > В случайном порядке опциясын

таңдаңыз.
Ағымдағы элементті (

), барлық элементтерді

(

) қайталау үшін немесе қайталауды ажырату

үшін, Функции > Повтор опциясын таңдаңыз.
Подкасттарды ойнатсаңыз, кездейсоқ ойнату және

қайталау автоматты түрде ажыратылады.
Дыбыс деңгейін реттеу үшін, дыбыс деңгейінің

пернесін басыңыз.
Музыка ойнатылуының үнін өзгерту үшін,

Функции > Эквалайзер тармағын таңдаңыз.
Балансты және стерео суретін өзгерту немесе бассты жақсарту үшін,

Функции > Параметры тармағын таңдаңыз.
Ойнатқышты артқы фонда ойнатып, басты экранға оралу үшін, аяқтау

пернесін басып қалыңыз.
Ойнатқышты жабу үшін, Функции > Выйти тармағын таңдаңыз.