Nokia 5228 - Радио тыңдау

background image

Радио тыңдау

Меню > Музыка > Радио тармағын таңдаңыз.
FM радиосы сымсыз құрылғы антеннасынан басқа антеннаға байланысты.

FM радиосының дұрыс қызмет жасауы үшін құрылғыға сәйкес келетін

құлаққапты немесе қосымша құрылғыны бекіту керек.
Бағдарламаны бірінші рет ашқанда, жергілікті станцияларды автоматты

түрде дәлдеуді таңдауға болады.
Келесі немесе алдыңғы станцияны тыңдау үшін, немесе пәрменін

таңдаңыз.
Радионың үнін өшіру үшін,

тармағын таңдаңыз.

Функции тармағы мен мыналардың бірін таңдаңыз:
● Каналы — Сақталған радио станцияларды көріңіз.

● Настройка станций — Радио станцияларды іздеңіз.

● Сохранить — Радио станцияны сақтаңыз.

● Включить громкоговор. немесе Откл. громкоговор. — Динамикті қосыңыз

немесе өшіріңіз.

● Альтернативн. частоты — Станция жиілігі төмендеп кетсе, радионың

станция үшін жақсырақ RDS жиілігін іздеуін қалайтын-қаламайтыныңызды

таңдаңыз.

● В фоновом режиме — Радионы өңде ойнатып, негізгі экранға оралыңыз.