Nokia 5228 - Жүктелімдер

background image

Жүктелімдер

Подкастқа жазылғаннан кейін, каталогтарда іздеу немесе веб-мекенжайды

енгізу арқылы бөліктерді басқаруға, жүктеуге және Подкасты ішінде ойнатуға

болады.
Жазылған подкасттарды көру үшін, Подкастинг > Подкасты опциясын

таңдаңыз.
Жеке бөлік тақырыптарын көру үшін, (бөлік – подкасттың белгілі бір медиа

файлы) подкаст тақырыбын таңдаңыз.
Жүктеуді бастау үшін, бөлік тақырыбын таңдаңыз. Жүктеу немесе таңдалған

немесе белгіленген бөліктерді жүктеуді жалғастыру үшін, Функции >

Загрузить опциясын таңдаңыз. Бір уақытта бірнеше бөлікті жүктеуге болады.
Жүктеу кезінде немесе жарым-жартылай жүктеуден кейін подкасттың бір

бөлігін ойнату үшін, подкастты таңдап, Функции > Воспроизв. образец

опциясын таңдаңыз.
Толығымен жүктелген подкасттарды Подкасты қалтасында табуға болады,

бірақ олар кітапхана жаңартылғанша көрсетілмейді.

Музыка

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

73