Nokia 5228 - Подкаст баптаулары

background image

Подкаст баптаулары

Nokia Podcasting қолданбасын ашу үшін, Меню > Музыка > Подкастинг

опциясын таңдаңыз.
Nokia Podcasting қолданбасын пайдалану үшін, қосылымды және жүктеу

баптауларын анықтаңыз.
Басқа қосылым әдістерін пайдалану үшін, провайдерден шарттарды және

деректер қызметінің ақысын біліңіз. Мысалы, бірдей ақы деректер жоспары

бір айлық ақыға көп деректерді тасымалдауға мүмкіндік беруі мүмкін.

Байланыс баптаулары

Байланыс баптауларын жөндеу үшін, Функции > Настройки > Соединение

тармағын және келесілердің біреуін таңдаңыз:
● Станд. точка доступа — Интернетке қосылымды анықтау үшін, кіру орнын

таңдаңыз.

● URL службы поиска — Іздеулерде пайдаланылатын подкаст іздеу

қызметінің URL мекенжайын анықтаңыз.

Жүктеу баптаулары

Жүктеу баптауларын жөндеу үшін, Функции > Настройки > Загрузить

тармағын таңдап, келесілердің біреуін таңдаңыз:
● Сохранить на — Подкасттарды сақтау қажет орынды анықтаңыз.

● Интервал обновления — Подкасттардың жаңартылу жиілігін анықтаңыз.

● Сл. дата обновления — Келесі автоматты жаңартудың күнін анықтаңыз.

● Сл. время обновления — Келесі автоматты жаңартудың уақытын

анықтаңыз.
Автоматты жаңартулар белгілі бір әдепкі кіру орны таңдалса және Nokia

Podcasting қолданбасы іске қосылған болса ғана орын алады. Nokia

Музыка

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

72

background image

Podcasting қолданбасы іске қосылмаған болса, автоматты жаңартулар

белсендірілмейді.

● Предел загрузки (%) — Подкаст жүктемелері үшін, сақталған жад пайызын

анықтаңыз.

● Если предел достигнут — Жүктемелер жүктеу шегінен асса не істеу керек

екенін анықтаңыз.

Бағдарламаны подкасттарды автоматты түрде алуға теңшеу

провайдеріңіздің желісі арқылы үлкен деректер көлемінің тасымалдануына

әкелуі мүмкін. Мәлімет тасымалы жайындағы ақпаратты өзіңіздің қызмет

провайдеріңізбен байланысып, алыңыз.
Әдепкі баптауларды қалпына келтіру үшін, баптаулар көрінісінде Функции >

Восстан. стандартные опциясын таңдаңыз.