Nokia 5228 - Мәтін жазу

background image

5. Мәтін жазу

Әріптерді, сандарды және ерекше таңбаларды түрлі жолдармен енгізуге

болады. Бейнебет пернетақталары қолыңызбен немесе жазу құралымен

түртіп таңбаларды енгізуге мүмкіндік береді. Қолжазбаны тану мүмкіндігі жазу

құралын қалам ретінде таңбаларды тікелей бейнебетке жазуға мүмкіндік

береді. Қолжазбаны тану мүмкіндігі барлық тілдер үшін қол жетімді болмауы

мүмкін.
Әріптерді, сандарды және ерекше таңбаларды енгізу үшін мәтінді енгізу өрісін

түртіңіз.
Құрылғы алдын ала орнатылған сөздік негізінде таңдалған мәтінді енгізу тілі

үшін сөздерді аяқтай алады. Құрылғы әрі енгізуден жаңа сөздерді үйренеді.