Nokia 5228 - Болжалды мәтін енгізу

background image

Болжалды мәтін енгізу

Болжалды мәтінді енгізу функциясымен сөзді енгізу үшін сөздегі әрбір әріп

үшін бір сандық пернені таңдаңыз. Болжалды мәтінді енгізу функциясы жаңа

сөздер қосуға болатын кірістірілген сөздікке негізделген. Болжалды мәтін

енгізу функциясы барлық тілдер үшін қол жетімді болмайды.
1. Құрылғыдағы барлық өңдегіштерге болжалды мәтінді енгізу функциясын

белсендіру үшін,

> Включить словарь опциясын таңдаңыз.

2. Сөз жазыңыз. Мысалы, ағылшын тіліндегі сөздік таңдалғанда, "Nokia"

сөзін жазу үшін N үшін 6, o үшін 6, k үшін 5, i үшін 4 және a үшін 2 пернесін

басыңыз.
Сөз ұсыну әрбір перне таңдауынан кейін өзгереді.

3. Егер сөз дұрыс емес болса, дұрыс сәйкестік көрсетілгенше * пернесін

қайталап басыңыз. Сөз сөздікте жоқ болса, Ввести по буквам пәрменін

Мәтін жазу

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

46

background image

таңдап, сөзді әдеттегі мәтін теру режимі арқылы теріңіз де, OK түймесін

басыңыз.
Егер сөзден кейін ? белгісі пайда болса, сөздің сөздікте болмағаны. Сөзді

сөздікке қосу үшін, * опциясын таңдап, әдеттегі мәтінді енгізу режимін

пайдаланып сөзді енгізіңіз және OK опциясын таңдаңыз.

4. Тыныс белгісін кірістіру үшін, * пернесін басыңыз.
5. Бос орын енгізу үшін, 0 пернесін басыңыз.