Nokia 5228 - Виртуалды пернетақта

background image

Виртуалды пернетақта арқылы мәтін енгізу

Виртуалды пернетақта

Виртуалды пернетақта көмегімен (Алфав.-цифровая клав.) пернелерде

сандар бар қалыпты пернетақтамен енгізгендей таңбаларды енгізуге болады.

Мәтін жазу

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

44

background image

1 — Жабу - виртуалды пернетақтаны жабыңыз. (Алфав.-цифровая клав.).
2 — Енгізу мәзірі - сенсорлы енгізу мәзірін ашады, ол Включить словарь және

Язык ввода сияқты пәрмендерді қамтиды. Көңіл-күй таңбасын қосу үшін,

3 — Мәтінді енгізу көрсеткіші - қалқымалы терезені ашады, онда болжамды

мәтінді енгізу режимдерін іске қосуға немесе ажыратуға, таңба регистрін

өзгертуге және әріп пен сан режимдері арасында ауысуға болады.
4 — Енгізу режимі - ішінде енгізу режимін таңдауға болатын қалқымалы

терезені ашады. Кез келген бір элементті түрткенде, ағымдағы теру әдісінің

көрінісі жабылып, таңдалған көрініс ашылады. Қолданылуы мүмкін енгізу

режимдерінің түрлері автоматты енгізу режимінің (сенсор параметрлері) іске

қосылғанына немесе қосылмағанына байланысты әртүрлі болуы мүмкін.
5 — Көрсеткі пернелер - оңға немесе солға жылжытады.

Мәтін жазу

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

45

опциясын таңдаңыз.

Вставить значок

background image

6 — Backspace
7 — Сандар
8 — Жұлдызша - арнайы таңба кестесін ашады.
9 — Shift - таңба регистрін өзгертеді, болжалды мәтін енгізу режимдерін іске

қосады немесе ажыратады және әріп және сан режимдері арасында

ауыстырады.