Nokia 5228 - Виртуалды пернетақта

background image

Виртуалды пернетақта

Виртуалды пернетақтаны альбомдық режимде пайдалануға болады.
Виртуалды пернетақтаны іске қосу үшін,

> Полноэкранная клав.

тармағын таңдаңыз.
Виртуалды пернетақтаны толық экран режимінде пайдаланғанда,

саусақтармен таңдауға болады.

1 — Жабу - виртуалды пернетақтаны жабыңыз.
2 — Теру мәзірі - сенсорлы теру опцияларының мәзірін ашып Язык ввода

таңдаңыз.

Мәтін жазу

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

42

сияқты пәрмендерге өтіңіз. Көңіл-күй таңбасын қосу үшін,

опциясын

Вставить значок

background image

3 — Виртуалды пернетақта
4 — Shift және caps lock - кіші әріппен жазып жатқанда үлкен әріп енгізу үшін

(немесе керісінше), әріпті енгізбес бұрын пернені басыңыз. Пернетақта

регистрін ауыстыру мүмкіндігін іске қосу үшін, пернені екі рет басыңыз.

Перненің астындағы сызықша пернетақта регистрін ауыстыру мүмкіндігінің

қосылғанын білдіреді.
5 — Әріптер
6 — Сандар мен арнайы таңбалар
7 — Таңба екпіндері
8 — Бос орын пернесі
9 — Жылжыту - Жүгіргіні жылжытыңыз.
10 — Backspace
11 — Enter - жүгіргіні келесі қатарға немесе мәтін терілетін жолға

жылжытыңыз. Қосымша функциялар ағымдағы мәтінге негізделеді (Мысалы,

веб-шолғыштың веб-мекенжай жолында ол «Өту» белгішесі ретінде әрекет

етеді).
12 — Теру режимі - теру режимін таңдаңыз. Кез келген бір элементті

түрткенде, ағымдағы теру әдісінің көрінісі жабылып, таңдалған көрініс

ашылады.