Nokia 5228 - Қолжазба

background image

Қолжазба

Қолжазбаны тану функциясы қолдайтын енгізу әдістері мен тілдері

аймақтарға қарай әртүрлі болуы мүмкін және барлық тілдерде қолданылмауы

мүмкін.
Қолжазба режимін іске қосу үшін,

> Рукописный ввод тармағын

таңдаңыз.
Жарамды, жоғарғы таңбаны мәтінді енгізу аймағына жазып, әрбір таңба

арасында бос орын қалдырыңыз.

Мәтін жазу

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

43

background image

Құрылғыға қолжазба мәнерін үйрету үшін, > Обучен. рукопис. вводу

опциясын таңдаңыз. Бұл опцияны барлық тілдер үшін пайдалану мүмкін емес
Әріптер мен сандарды енгізу үшін (әдепкі режим), сөздерді қалыпты түрде

жазыңыз. Сан режимін таңдау үшін, опциясын таңдаңыз. Латын тіліне

жатпайтын таңбаларды енгізу үшін, бар болса, тиісті белгішені таңдаңыз.
Арнайы таңбаларды енгізу үшін, оларды қалыпты

түрде жазыңыз немесе опциясын және қажетті

таңбаны таңдаңыз.
Таңбаларды жою немесе жүгіргіні артқы жылжыту

үшін, артқа қарай жүргізіп өтіңіз (1-суретті қараңыз).
Бос орын кірістіру үшін, алға қарай жүргізіп өтіңіз (2-

суретті қараңыз).