Nokia 5228 - Бастапқы экран

background image

Бастапқы экран

Басты экран – барлық маңызды контактілер және қолданбалар сілтемелерін

жинайтын бастапқы нүкте.

Пайдалануға дайындық

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

21

background image

Өзара әсерлесетін дисплей элементтері

«Сағат» қолданбасын ашу үшін, сағатты таңдаңыз (1).
Күнтізбені ашу немесе профильді өзгерту үшін, күнді

немесе профиль атауын таңдаңыз (2).
Қосылу мүмкіндігі параметрлерін көру немесе өзгерту

(

) немесе қабылданбаған оқиғаларды көру үшін,

жоғарғы оң жақ бұрышты таңдаңыз (3).
Қоңырау шалу үшін, Телефон немесе (4) тармағын

таңдаңыз.
Контактілер тізімін ашу үшін, Контакты немесе (5)

тармағын басыңыз.
Бас мәзірді ашу үшін, мәзір түймесін басыңыз (6).
Контактілер терезесін пайдалануды бастау —

Контактілер терезесін пайдалануды бастау және басты

экранға контактілер қосу үшін, > Функции > Новый

контакт тармағын таңдап, нұсқауларды орындаңыз.
Басты экранның тақырыбын немесе таңбашаларын

өзгерту — Меню > Параметры және Персональные >

Главный экран опциясын таңдаңыз.
Музыка пернелері — Құрылғыға жақын жерде музыка немесе радио

ойнатылып жатса, музыка түймелері (ойнату/кідірту, артқа секіру және алға

секіру) басты экранда көрсетіледі.