Nokia 5228 - Жад картасын салу

background image

Жад картасын салу

Құрылғыны қолдану үшін Nokia мақұлдаған microSD және microSDHC

карталары мәнерлерді ғана қолданыңыз. Nokiа индустрия стандартын есте

сақтау карталарына қолданады, бірақ кейбір брендтер толығымен бұл

Пайдалануға дайындық

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

16

background image

құрылғыға сәйкес келмейді. Сәйкес келмейтін карталар құрылғыға және

картаға нұқсан келтіреді және ондағы деректерді жойып жіберуі мүмкін.
1. Жад картасы ұясының қақпағын ашыңыз.
2. Үйлесімді жад картасын жад картасының ұясына салыңыз.

Картаның түйіспе аймағы жоғары

қаратылғанын тексеріңіз. Картаны ішке

қарай итеріңіз. Карта орнына түскенде

сырт еткен дыбыс естисіз.

3. Жад картасы ұясының қақпағын

жабыңыз. Қақпақ дұрыс жабылғанын

тексеріңіз.