Nokia 5228 - Бастапқы параметрлерді қалпына келтіру

background image

Бастапқы параметрлерді қалпына келтіру

Меню > Параметры және Телефон > Упр. телефоном > Исходные

параметры тармағын таңдаңыз.
Кейбір параметрлердің бастапқы мәндерін қалпына келтіруге болады. Мұны

істеу үшін, құлыптау коды қажет.
Қалпына келтіруден кейін құрылғының қосылуы көбірек уақыт алуы мүмкін.

Құжаттарға және файлдарға әсер тимейді.