Nokia 5228 - Дауыс командалары

background image

Дауыс командалары

Жетілдірілген дауыс пәрмендерін іске қосу, бағдарламалар мен

профайлдарды іске қосу үшін бастапқы экрандағы қоңырау шалу пернесін

басып, ұстап тұрыңыз.
Жетілдірілген дауыс пәрмендерімен құрылғыны басқару үшін бастапқы

экрандағы қоңырау шалу пернесін басып, ұстап тұрып, дауыс пәрменін

айтыңыз. Дауыс пәрмені тізімде көрсетілген бағдарлама немесе профайл

атауы болып табылады.
Меню > Параметры және Телефон > Голос. команды тармақтарын

таңдаңыз.
Функции тармағы мен мыналардың бірін таңдаңыз:
● Изменить команду — Дауыс пәрмендерін өзгертіңіз.

● Воспроизвести — Қосылған дауыс белгісін тыңдаңыз.

● Удалить голос. команду — Қолмен қосылған дауыс пәрменін жойыңыз.

● Параметры — Параметрлерді реттеңіз.

● Учебник глс команд — Дауыс пәрмендерінің нұсқаулығын ашыңыз.