Nokia 5228 - Дисплей баптаулары

background image

Дисплей баптаулары

Меню > Параметры және Телефон > Дисплей тармақтарын таңдаңыз.
Мыналардың бірін таңдаңыз:
● Яркость — Құрылғы дисплейінің жарықтығын реттеңіз.

● Размер шрифта — Дисплейдегі мәтіннің және белгішелердің өлшемін

таңдаңыз.

● Приветствие — Құрылғыны қосқанда көрсетілетін жазбаны немесе суретті

орнатыңыз.

Параметрлер

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

114

background image

● Тайм-аут подсветки — Құрылғыны пайдалануды тоқтатқанда шам қанша

уақыт бойы қалатынын орнатыңыз.