Nokia 5228 - Көмекші құрал баптаулары

background image

Көмекші құрал баптаулары

Меню > Параметры және Телефон > Аксессуары тармақтарын таңдаңыз.
Кейбір көмекші құрал қосқыштары құрылғыға қай көмекші құрал түрі

қосылғанын көрсетеді.
Көмекші құралды және мыналардан таңдаңыз:
● Стандартный режим — Белгілі бір сыйысымды көмекші құралды

құрылғыға әрбір қосқанда іске қосылуы қажет профильді орнатыңыз.

● Автоответ — Құрылғының кіріс қоңырауға автоматты түрде 5 секундтан

кейін жауап беру керек екенін таңдаңыз. Қоңырау түрі Короткий сигнал

немесе Без звука етіп орнатылған болса, автоматты жауап беру өшіріледі.

● Подсветка — Жұмыссыз уақыттан кейін шамдар қалатынын орнатыңыз.

Параметрлер

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

115

background image

Бар баптаулар көмекші құралдың түріне байланысты.