Nokia 5228 - Тіл баптаулары

background image

Тіл баптаулары

Меню > Параметры және Телефон > Язык тармақтарын таңдаңыз.
Құрылғы тілін өзгерту үшін, Язык телефона опциясын таңдаңыз.
Жазу тілін өзгерту үшін, Язык ввода опциясын таңдаңыз.
Болжалды мәтінді енгізуді қосу немесе өшіру үшін, Словарь опциясын

таңдаңыз.