Nokia 5228 - Хабарландыру шамдары

background image

Хабарландыру шамдары

Меню > Параметры және Телефон > Свет. индикат. тармақтарын таңдаңыз.
Күту режимінің шамын қосу немесе өшіру үшін Мерц. в ожид. пәрменін

таңдаңыз. Күту режимінің шамы қосулы болғанда, мәзір пернесі кезеңді түрде

жанып тұрады.
Хабарландыру шамын қосу немесе өшіру үшін, Световой индикатор пәрменін

таңдаңыз. Хабарландыру шамы қосулы болғанда, жауап берілмеген

қоңыраулар немесе оқылмаған хабарлар сияқты өткізілген оқиғалар туралы

хабарландыру үшін, анықтаған кезең ішінде мәзір пернесі жанады.

Параметрлер

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

121