Nokia 5228 - Сертификат басқармасы

background image

Сертификат басқармасы
Меню > Параметры және Телефон > Упр. телефоном > Парам. защиты >

Сертификаты тармақтарын таңдаңыз.
Сандық сертификаттар желідегі банкіге немесе басқа торапқа немесе

құпиялы ақпаратты жіберуге қатысты әректтерге арналған қашықтықтағы

серверге қосылу қажет болса пайдаланылуы қажет. Сонымен қатар, оларды

вирустар қаупін немесе басқада бағдарлама зияндарын төмендету үшін

пайдалануға болады және бағдарламаны жүктеу және орнату кезінде

бағдарламаның шынайлылығын тексеріңіз.
Мыналардың бірін таңдаңыз:
● Сертификаты ЦС — Уәкілет сертификаттарын қарау және өңдеу.

● Сертиф. надежн. сайтов — Сенімді торап сертификаттарын қарау және

өңдеу.

● Персональные сертиф. — Жеке сертификаттарды қарау және өңдеу.

● Сертификаты телефона — Құрылғы сертификаттарын қарау және өңдеу.
Сандық сертификаттар қауіпсіздікке кепілдік бермейді; олар бағдарламаның

түп нұсқасын тексеру үшін пайдалынады.

Маңызды: Лицензияларды пайдалану қашықтықтан байланыс пен

бағдарламалық қамтамасыз етудің қауіпті деңгейін кемітеді, қауіпсіздіктің

жоғары дәрежесінің тиімділігі үшін ол қолданылуы тиіс. Лицензиялардың

болуы өздігінен ешқандай қорғанысты қамтамасыз етпейді; қауіпсіздікті

барынша арттыру үшін лицензияда дұрыс, шынайы және сенімді

лицензияларды қамтуы тиіс. Лицензияны қолдану мерзімі шектелген. Егер

лицензия жарамды болуы тиіс бола тұрып, "Лицензия мерзімі аяқталды"

немесе "Лицензия жарамсыз" деген жазулар шықса, құрылғыңыздағы мерзім

мен уақыт дұрыс белгіленгенін тексеріңіз.

Сертификат мәліметтерін қараңыз — шынайлылығын тексеріңіз

Сервердің куәлілік дұрыстығына тек сервер сертификатының қол қоюы мен

жарамдылық уақыты тексерілген кезде ғана сенімді бола аласыз.

Параметрлер

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

118

background image

Егер сервердің куәлілігі шынайы болмаса немесе құрылғыда дұрыс қауіпсіздік

сертификаты бар болмаса ескертпе аласыз.
Сертификаттың мәліметтерін тексеру үшін Функции > Информ. о

сертификате тармағын таңдаңыз. Сертификаттың жарамдылығы тексеріліп,

келесі жазбалардың бірі көрсетілуі мүмкін:
● Нет приложений, доверяющих этому сертификату — Сертификатты

пайдалану үшін ешқандай қолданба орнатылмаған.

● Срок действия сертификата истек — Сертификат жарамдалық уақыты

аяқталды.

● Срок действия сертификата еще не начался — Сертификат жарамдалық

уақыты әлі басталған жоқ.

● Сертификат поврежден — Сертификатты пайдалануға болмайды.

Сертификат шығарушысымен байланысыңыз.

Сенімдік баптауларды өзгертіңіз.

Кез келген лицензия көрсеткіштерін өзгертпес бұрын, сіз лицензия иесіне іс

жүзінде сенетіндігіңізге және лицензияның тізімдегі тұлғаның иелігі

болатындығына көз жеткізуіңіз тиіс.
Уәкілет сертификатына арналған баптауларды өзгерту үшін Функции >

Параметры доверия тармағын таңдаңыз. Сертификатқа байланысты,

таңдалған сертификаттарды пайдалана алатын бағдарламалардың тізімі

көрсетіледі. Мысалы:
● Установка Symbian: Да — Сертификат жаңа Symbian амалдық жүйе

қолданбасының бастапқы нұсқасын сертификаттай алады.

● Интернет: Да — Сертификат серверлерді сертификаттай алады.

● Установка прилож.: Да — Сертификат жаңа Java қолданбасының бастапқы

нұсқасын сертификаттай алады.

Мәнді өзгерту үшін Функции > Измен. парам. доверия тармағын таңдаңыз.