Nokia 5228 - Қорғалған мазмұн

background image

Қорғалған мазмұн

Сандық құқық лицензияларын басқару үшін, Меню > Параметры және

Телефон > Упр. телефоном > Парам. защиты > Защищенные файлы

опцияларын таңдаңыз.
Сандық құқықтарды басқару
Бөлік иелері зияткерлік жекеменшігін, оның ішіндегі авторлық құқықтарын

қорғау үшін, сандық құқықтарды басқару технологияларының барлық түрін

қолдана алады. Бұл құрылғының СҚБ қорғалған бөлігін алу үшін, СҚБ барлық

түрін қолдану керек. Осы құрылғының көмегімен WMDRM 10, OMA DRM 1.0

және OMA DRM 2.0 көмегімен қорғалған мазмұнға қатынасуға болады. Егер

сандық құқықтарды басқару бағдарламасы бөліктерді қорғай алмаса, бөліктің

иелері сандық құқықтарды басқару бағдарламасының жаңа сандық

құқықтарды басқарудың қорғалған үлесінің төмендеуін алуы жайында сұрауы

мүмкін. Күшін жою сіздің құрылғыңыздағы сандық құқықтарды басқарудың

қорғалған үлесінің қайта жөндеуіне кедергі болуы мүмкін. СҚБ

бағдарламаларының күшін жою СҚБ басқа түрлері немесе СҚБ емес

бағдарламалар арқылы қорғалған үлес қолданысына әсерін тигізбейді.

Параметрлер

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

120

background image

Сандық құқықтарды басқарудың қорғалған үлестері сіздің өз үлесіңізді

қолдану құқықтарын анықтайтын іске асыру кілтінен тұрады.
Егер сіздің құрылғыңыздың OMA DRM қорғалған мазмұны болса, іске қосу

кілттері мен мазмұнын көшіру үшін Nokia Ovi Suite сақтық көшірме мүмкіндігін

пайдаланыңыз. Басқаша беру әдістері құрылғы жады форматталғаннан

кейін OMA DRM қорғалған мазмұнын пайдалана беру үшін сізге мазмұнмен

сақталуға тиісті іске қосу кілттерін бере алмайды. Сіздің құрылғыңыздағы

файлдар бұзылып қалса, сіз іске қосу кілттерін қайта орнатуыңыз керек.
Егер құрылғыңызда WMDRM арқылы қорғалған мазмұн бар болса,

құрылғыңыздың жадысы пішімделген кезде, белсендіру кілті мен мазмұны

жоғалып кетеді. Егер сіздің құрылғыңыздағы файлдар бұзылған болса, сіз іске

қосу кілті мен үлесті жоғалтып алуыңыз мүмкін. Іске қосу кілтін және үлесті

жоғалту сіздің құрылғыңызда ұқсас үлесті қолдану қабілетін шектейді. Көбірек

мәлімет алу үшін қызмет көрсетушіңізбен байланысыңыз.
Кейбір іске қосу кілттері арнайы SIM-картамен байланысуы мүмкін және

қорғалған үлес егер SIM карта құрылғыда орналасқан жағдайда ғана

алынады.