Nokia 5228 - Құрылғы жаңартулары

background image

Құрылғы жаңартулары

Меню > Параметры және Телефон > Упр. телефоном > Обновл. устр-ва

тармағын таңдаңыз.
Құрылғы жаңартуларының көмегімен серверге қосылып, құрылғы үшін

конфигурация параметрлерін алуға, жаңа сервер профильдерін жасауға, бар

бағдарлама нұсқасын және құрылғы туралы ақпаратты көруге немесе бар

сервер профильдерін көруге және басқаруға болады.
Провайдеріңізден және компанияның ақпаратты басқару бөлімінен сервер

профильдерін және әр түрлі конфигурация параметрлерін алуға болады. Бұл

конфигурация параметрлеріне құрылғыдағы басқа қолданбалар

пайдаланатын қосылым және басқа параметрлер болуы мүмкін.
Серверге қосылып, құрылғы үшін конфигурация параметрлерін алу үшін,

Функции > Начать конфигур. опциясын, профильді және Функции >

Профили сервера опциясын таңдаңыз.
Сервер профилін жасау үшін, Функции > Профили сервера > Функции >

Нов. профиль серв. тармағын таңдаңыз.
Сервер профилін жою үшін, профильді және Функции > Удалить опциясын

таңдаңыз.

Параметрлер

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

116