Nokia 5228 - Қоңырауды бұру

background image

Қоңырауды бұру

Меню > Параметры және Вызов > Переадресация тармақтарын таңдаңыз.
Қоңырауды бұру кіресін қоңырауларды дауыстық пошта жәшігіне немесе

басқа телефон нөміріне бұруға мүмкіндік береді. Толығырақ мәліметтер алу

үшін, провайдерге хабарласыңыз.
1. Бұратын қоңырау түрін және бұры опциясын таңдаңыз. Мысалы, барлық

дыбыстық қоңырауларды бұру үшін, Голосовые вызовы > Все голосовые

вызовы опциясын таңдаңыз.

2. Қоңырауды бұруды белсендіру үшін, Включить опциясын таңдаңыз.
3. Қоңырауларды дауыстық поштаға бұру үшін, На голосовую почту

опциясын таңдаңыз.

4. Қоңырауларды басқа телефон нөміріне бұру үшін, На другой номер

опциясын таңдап, нөмірді енгізіңіз немесе контактілер тізімінде сақталған

нөмірді алу үшін, Найти пәрменін таңдаңыз.

Бір уақытта бірнеше бұру опциялары белсенді бола алады. Барлық

қоңыраулар бұрылатын болса, бастапқы экранда

көрсетіледі.