Nokia 5228 - Қоңырау параметрлері

background image

Қоңырау параметрлері

Қоңырау параметрлері

Қоңырау параметрлерімен құрылғыдағы қоңырауға сәйкес келетін

параметрлерді анықтауға болады.
Меню > Параметры және Вызов > Вызов опциясын таңдаңыз.
Төмендегілерінің бірін таңдаңыз:
● Передача своего № — Сіз қоңырау шалып жатқан адамға нөміріңіз көріну

үшін, Да параметрін таңдаңыз. Қызмет провайдерімен келісілген

параметрді пайдалану үшін, Задано сетью) (желі қызметі) параметрін

таңдаңыз.

● Ожидающий вызов — Құрылғыны қоңырау үстінде кіріс қоңыраулары

туралы ескерту берілетін күйге орнатыңыз (желі қызметі) немесе

мүмкіндіктің қосылып тұрғанын тексеріңіз.

● Отклон. и передать сбщ — Қоңырауды қабылдамағанда, қоңырау шалған

адамға жауап бермеген себебіңізді жазып, мәтіндік хабар жіберіңіз.

● Текст сообщения — Қоңырауды қабылдамағанда, жіберілетін стандартты

мәтіндік хабарды жазыңыз.

● Автоповтор — Құрылғыны қоңырау сәтсіз болғаннан кейін қоңырауды қосу

үшін ең көбі 10 әрекет жасау параметріне қойыңыз. Автоматты қайта теруді

тоқтату үшін аяқтау пернесін басыңыз.

● Показать длит. вызова — Қоңырау барысында оның ұзақтығын көрсетеді.

● Инф. после вызова — Қоңыраудың ұзақтығын ол аяқталғаннан кейін

барып көрсетеді.

● Быстрый набор — Жылдам теруді қосады.

● Ответ любой клавишей — Кез келген пернені басып жауап беру

функциясын қосады.

● Активная линия — Бұл параметр (желі қызметі) SIM картасы екі жазылушы

нөмірін, яғни екі телефон желісін қолдаған жағдайда ғана көрсетіледі.

Қоңырау шалу немесе мәтіндік хабарлар жіберу үшін пайдаланылатын

телефон желісін таңдаңыз. Таңдалған желіге қарамастан, желілердің

екеуіне де түскен қоңырауларға жауап беруге болады. Линия 2 параметрін

Параметрлер

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

122

background image

таңдап, бұл желі қызметіне жазылмаған болсаңыз, қоңырау шалу мүмкін

болмайды. 2-желі таңдалғанда, бастапқы экранда көрсетіледі.

● Переключение линий — SIM карта қолдаса, телефон желісі таңдалмайтын

болады (желі қызметі). Бұл параметрлерді өзгерту үшін, PIN2 коды қажет.

Қолдануға болатын опциялар әртүрлі болуы мүмкін.