Nokia 5228 - Электрондық пошта параметрлерін анықтау

background image

Электрондық пошта параметрлерін анықтау

Меню > Сообщения және Почтовый ящик тармағын таңдаңыз.
Электрондық поштаны қолдану үшін, құрылғының жарамды Интернетке кіру

нүктесін (IAP) және электрондық пошта парметрлерін дұрыс анықтау керек.
Бөлек электрондық пошта есептік жазбасы болу керек. Қашықтағы пошта

жәшігі мен Интернет қызметінің провайдері (ISP) берген нұсқауларды

орындаңыз.
Электрондық пошта есептік жазбасын орнатпай тұрып, Сообщения >

Почтовый ящик тармағы таңдалса, оны орнату нұсқауы беріледі. Пошта

жәшігі нұсқаулығының көмегімен электрондық пошта параметрлерін жасауды

бастау үшін, Начать тармағын таңдаңыз.
Жаңа пошта жәшігі жасалса, оған берілген атау Хабарлар негізгі көрінісіндегі

Пошта жәшігі тармағын алмастырады. Ең көбі 6 пошта жәшігін ашуға болады.