Nokia 5228 - Мәтіндік хабарлар баптаулары

background image

Мәтіндік хабарлар баптаулары

Меню > Сообщения және Функции > Параметры > Сообщение SMS

тармағын таңдаңыз.
Мыналардың бірін таңдаңыз:
● Центры сообщений — Анықталған барлық мәтіндік хабарлар

орталықтарының тізімін қараңыз.

● Текущий центр сбщ — Мәтіндік хабарларды жіберу үшін пайдалануға

қажетті хабарлар орталығын таңдаңыз.

● Кодировка символов — Қол жетімді болғанда, басқа кодтау жүйесіне

таңбалы сөйлесуді пайдалану үшін Сокр. поддержка тармағын таңдаңыз.

● Отчет о приеме — Желі хабарлардың жеткізу есептерін жіберетінін не

жібермейтінін таңдаңыз (желі қызметі).

● Период доставки — Хабарлар орталығы хабарды қанша уақытта қайта

жіберетінін таңдаңыз, егер бірінші әрекет сәтсіз болса (желі қызметі). Егер

хабар жарамдылық уақыты аралығында жіберілмесе, хабар хабарлар

орталығынан жойылады.

● Передать в формате — Хабар орталығы мәтіндік хабарларды басқа

пішімдерге түрлендіруге мүмкіндігі бар-жоғын білу үшін қызмет

провайдерімен байланысыңыз.

● Предпочтит. подключ. — Пайдалану үшін қосылымды таңдаңыз.

● Отв. через тот же центр — Жауап хабарының дәл сол мәтіндік хабар

орталығының (желі қызметі) телефон нөмірін пайдаланып жіберілуін-

жіберілмеуін таңдаңыз.

Хабарлар

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

62