Nokia 5228 - Электрондық поштаны теңшеу

background image

Электрондық поштаны теңшеу

Электрондық поштаны теңшеу үшін, Меню > Сообщения және Почтовый

ящик пәрменін таңдаңыз.
Бірнеше электрондық пошта тіркелгісін орнатуға болады, мысалы, жеке

электрондық пошта тіркелгісі және қауымдық электрондық пошта тіркелгісі.
Электрондық пошта тіркелгісін бастапқы экраннан орнату үшін сәйкес

қондырманы таңдаңыз я болмаса электрондық пошта тіркелгісін орнату үшін,

Меню > Приложен. > Маст. нстр. пәрменін таңдаңыз.