Nokia 5228 - Қызмет командалары

background image

Қызмет командалары

Меню > Сообщения және Функции > Служебные команды тармақтарын

таңдаңыз.
Қызмет командаларымен (желі қызметі) желі қызметіне арналған іске қосу

командалары секілді қызмет сұраныстарын (USSD командалары ретінде де

белгілі) енгізіп, қызмет провайдеріне жіберуге болады. Бұл қызмет барлық

аймақтарда қол жетімді болмауы мүмкін.

Хабарлар

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

61