Nokia 5228 - Mail for Exchange

background image

Mail for Exchange

Mail for Exchange қолданбасымен жұмыс электрондық пошталарын құрылғыға

қабылдауға болады. Электрондық пошталарды оқып, оларға жауап беруге,

үйлесімді тіркемелерді қарап, өңдеуге, күнтізбе мәліметтерін қарауға,

жиналыс шақыруларын, кестедегі жиналыстарды қабылдап, жауап беруге

және контакт мәліметтерін қарауға, қосуға және өңдеуге болады.
ActiveSync
Mail for Exchange қолданбасы дегенді қолдану PIM мәліметтерін әуе

бойынша Nokia құрылғысы мен рұқсат етілген Microsoft Exchange серверінің

арасында үндестіруге шектелген.
Mail for Exchange қолданбасын, егер компанияда Microsoft Exchange Server

сервері бар болса ғана, орнатуға болады. Оған қоса, компанияның АТ

әкімшісінде тіркелгіге қосылған Mail for Exchange қолданбасы болуы қажет.
Mail for Exchange қолданбасын орнатпас бұрын, келесілердің барлығын

тексеріңіз:
● Корпоративтік электрондық поштасының ID
● Кеңсе желісінің пайдаланушы аты
● Кеңсе желісінің құпия сөзі
● Желі домен аты (компанияның АТ бөлімімен байланысыңыз)
● Mail for Exchange сервер атауы (компанияның АТ бөлімімен

байланысыңыз)

Компанияның Mail for Exchange сервер теңшеліміне байланысты сол тізімге

қоса басқа да мәліметтерді енгізу қажет болуы мүмкін. Егер дұрыс мәліметті

білмесеңіз, компанияның АТ бөлімімен байланысыңыз.
Mail for Exchange бағдарламасымен кілттеу кодын пайдалану міндетті болуы

мүмкін. Құрылғының әдепкі коды - 12345, бірақ компанияның АТ әкімшісі сізге

пайдалануға басқа біреуін жасап бере алады.
Mail for Exchange профиліне және параметрлеріне Хабарлар

параметрлерінде қатынауға және өзгертуге болады.

Хабарлар

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

60