Nokia 5228 - SIM картасындағы хабарларды көру

background image

SIM картасындағы хабарларды көру

Меню > Сообщения және Функции > Сообщ. на SIM тармақтарын таңдаңыз.
SIM хабарларын көру үшін, оларды құрылғыдағы қалтаға көшіру керек.
1. Хабарларды белгілеу үшін, Функции > Отметить/Снять > Отметить

немесе Отметить все тармағын таңдаңыз.

2. Функции > Скопировать тармағын таңдаңыз. Қалталар тізімі ашылады.
3. Көшіруді бастау үшін, қалтаны таңдаңыз. Хабарларды көру үшін, қалтаны

ашыңыз.