Nokia 5228 - Іздеуді бастау

background image

Іздеуді бастау

Меню > Интернет > Поиск белгішесін басыңыз.
Ұшқыр құрылғы мазмұнын іздеу үшін, іздеу шарттарын іздеу өрісіне енгізіңіз

немесе мазмұн санаттарын шолыңыз. Іздеу шарттарын енгізу кезінде

нәтижелер санаттарға ұйымдастырылады. Іздеу шарттарына сай келген

жағдайда ең соңғы ашылған нәтижелер нәтижелер тізімінің жоғарғы жағында

пайда болады.
Интернеттегі веб-беттерді іздеу үшін, Поиск в Интернете, іздеу провайдерін

таңдап, іздеу шарттарын іздеу өрісіне енгізіңіз. Таңдалған іздеу провайдері

әдепкі Интернет іздеу провыйдері ретінде орнатылады.
Егер әдепкі іздеу провайдері орнатылып қойған болса, іздеуді бастау үшін

оны таңдаңыз немесе басқа іздеу провайдерін пайдалану үшін Друг. службы

поиска опциясын таңдаңыз.
Көбірек іздеу провайдерлерін табу мақсатында елді немесе аймақты өзгерту

үшін, Функции > Настройки > Страна или регион опциясын таңдаңыз.

Іздеу

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

102