Nokia 5228 - Іздеу туралы

background image

Іздеу туралы

Меню > Интернет > Поиск тармағын таңдаңыз.
Іздеу (желі қызметі), мысалы, веб-тораптарды және суреттерді табу үшін,

интернеттегі әр түрлі іздеу қызметтерін пайдалануға мүмкіндік береді.

Мазмұн және қызметтердің қол жетімділігі әр түрлі болуы мүмкін.