Nokia 5228 - Барлық байланыс оқиғаларын бақылау

background image

Барлық байланыс оқиғаларын бақылау

Меню > Журнал тармағын таңдаңыз.
Дауыс қоңырауларын, мәтіндік хабарларды немесе құрылғымен тіркелген

деректер қосылымдарын бақылауға болатын жалпы журнал ашу үшін жалпы

журнал жиекбелгісін таңдаңыз

. Бірнеше бөлікте және пакеттік деректер

қосылымында жіберілген мәтіндік хабарлар секілді кішігірім оқиғалар бір

байланыс оқиғасы ретінде тіркеледі. Пошта жәшігіне, мультимедиалық хабар

орталығына немесе веб-беттеріне қосылымдар пакеттік деректер

қосылымдары ретінде көрсетіледі.
Қаншама деректер тасымалданғанын және белгілі бір пакеттік деректер

қосылымы қанша уақытқа созылғандығын көру үшін GPRS арқылы

көрсетілген кіріс немесе шығыс оқиғаларына ауысып, Функции > Показать

тармағын таңдаңыз.
Телефон нөмірін журналдан аралық сақтағышқа көшіріп, оны мәтіндік хабарға

қою үшін, мысалыға, Функции > Использовать номер > Скопировать

тармағын таңдаңыз.
Журналды сүзгіден өткізу үшін Функции > Фильтр тармағын және сүзгіні

таңдаңыз.
Журнал ұзақтығын орнату үшін Функции > Параметры > Период

регистрации тармағын таңдаңыз. Егер Без регистрации тармағы таңдалса,

барлық журнал мазмұндары, соңғы қоңыраулар жазбасы, хабарларды

жеткізу есептері жойылады.

Қоңырау шалу

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

41