Nokia 5228 - Пакеттік деректер

background image

Пакеттік деректер

Меню > Журнал тармағын таңдаңыз.
Пакеттік деректер қосылымдары үшін жіберілген және қабылданған деректер

арқылы төлеме жасау сұралуы мүмкін. Пакеттік деректер қосылымы кезінде

жіберілген немесе қабылданған деректердің көлемін тексеру үшін Счетчик

данных > Всего передано немесе Всего принято тармағын таңдаңыз.
Жіберілген және қабылданған мәліметтерді өшіру үшін Функции > Сбросить

счетчики тармағын таңдаңыз. Мәліметтерді өшіру үшін қауіпсіздік коды қажет.

Қоңырау шалу

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

40