Nokia 5228 - Соңғы қоңыраулар

background image

Соңғы қоңыраулар

Меню > Журнал және Вызовы тармағын таңдаңыз.
Жіберіліп алған, қабылданған және терілген нөмірлерді көру үшін

Непринятые, Принятые немесе Набранные тармағын таңдаңыз.

Кеңес: Терілген нөмірлердің тізімін негізгі экранда ашу үшін қоңырау

түймесін басыңыз.

Құралдар тақтасынан келесілердің бірін таңдаңыз:

Вызвать — Қалаған контактіге қоңырау шалу.

Новое сообщение — Қалаған контактіге хабар жіберу.

Открыть "Контакты" — Контактілер тізімін ашу.

Функции тармағы мен мыналардың бірін таңдаңыз:
● Сохранить в Контактах — Соңғы қоңырау тізіміндегі бөлектелген телефон

нөмірін контактілер тізімінде сақтаңыз.

● Очистить список — Таңдалған соңғы қоңыраулар тізімін өшіріңіз.

● Удалить — Таңдалған тізімнен бөлектенген оқиғаны өшіру.

● Параметры — Период регистрации тармағын және журналға сақталатын

байланыс уақытының ұзақтығын таңдаңыз. Без регистрации тармағы

таңдалса, журналға ешқандай мәлімет сақталмайды.