Nokia 5228 - Күтудегі қоңырау

background image

Күтудегі қоңырау

Басқа қоңырау орындалып жатқанда қоңырауға жауап беруге болады.
Қоңырау күту (желі қызметі) мүмкіндігін белсендіру үшін, Меню > Параметры

және Вызов > Вызов > Ожидающий вызов опциясын таңдаңыз.
1. Күтудегі қоңырауға жауап беру үшін, қоңырау соғу пернесін басыңыз.

Алғашқы байланыс күту режиміне өткізіледі.

2. Екі қоңырау арасында ауысу үшін, Функции > Переключить опциясын

таңдаңыз.

3. Ағымдағы байланысты аяқтау үшін, аяқтау пернесін басыңыз.
4. Екі қоңырауды да аяқтау үшін, Функции > Завершить все опциясын

таңдаңыз.

Қоңырау шалу

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

38