Nokia 5228 - Дисплей көрсеткіштері

background image

Дисплей көрсеткіштері

Құрылғы GSM желісінде (желі қызметі) қолданылуда.

Хабарлар ішіндегі Кіріс қалтасында бір немесе бірнеше оқылмаған

хабар бар.

Қашықтағы пошта жәшігіне жаңа электрондық хат келді.

Шығыс қалтасында жіберілмеген хабарлар бар.

Құрылғы

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

27

background image

Жауап берілмеген қоңыраулар бар.

Қоңырау түрі Үнсіз күйге орнатылған және хабар мен электрондық хабар

сигналдары өшірулі.

Жоспарланған профиль қосулы.

Сенсорлы экран және пернелер құлыптаулы.

Уақыт сигналы қосулы.

Екінші телефон желісі қолданылуда (желі қызметі).

Барлық кіріс қоңыраулары басқа нөмірге бұрылды (желі қызметі). Екі

телефон желісі болса, нөмір қосулы желіні көрсетеді.

Құрылғыға үйлесімді шағын гарнитура жалғанды.

Құрылғыға үйлесімді мәтіндік телефон жалғанды.

GPRS бумалық деректер байланысы қосулы (желі қызметі). белгішесі

байланыстың бос емес, ал белгішесі байланысты қолдануға болатынын

көрсетеді.

Бумалық деректер байланысы EGPRS (желі қызметі) қызметіне қолдау бар

желі бөлігінде іске қосылады. белгішесі байланыстың бос емес, ал

белгішесі байланысты қолдануға болатынын көрсетеді. Белгішелер EGPRS

қызметін желіде қолдануға болатынын көрсетеді, бірақ деректерді

тасымалдау үшін құрылғы EGPRS байланысын қолданбауы да мүмкін.

Bluetooth байланысы қосулы.

Деректер Bluetooth байланысы арқылы таратылуда. Көрсеткіш

жыпылықтап тұрса, құрылғы басқа құрылғымен байланыс орнатуда.

USB байланысы қосулы.

Қадамдастыру орындалуда.

Құрылғы

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

28