Nokia 5228 - Сенсор баптаулары және дисплейдің айналуы

background image

Сенсор баптаулары және дисплейдің айналуы

Құрылғыдағы сенсорларды белсендіргенде, құрылғыны бұру арқылы белгілі

бір функцияларды бақылауға болады.
Меню > Параметры және Телефон > Парам. сенсора тармақтарын

таңдаңыз.
Мыналардың бірін таңдаңыз:
● Сенсоры — Сенсорларды іске қосу.

● Управление поворотом — Құрылғыны беті төмен қарайтындай бұрып,

қоңырауларды үнсіз ету және дабылдарды уақытша тоқтату үшін, Откл.

сигн. вызова және Перенос сигнала пәрменін таңдаңыз. Сол жағымен

немесе артымен тұрған құрылғыны тік орналастыру үшін бұрғанда,

дисплей мазмұнын автоматты түрде айналдыру үшін, Автоповорот диспл.

пәрменін таңдаңыз. Кейбір қолданбалар және мүмкіндіктер дисплей

мазмұнын айналдыруды қолдамауы мүмкін.

Құрылғы

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

31