Nokia 5228 - Телефонды теңшеу

background image

Телефонды теңшеу

Құрылғыны бірінші рет қосқанда, телефонды теңшеу қолданбасы көрсетіледі.
Телефонды теңшеу қолданбасын кейінірек ашу үшін, Меню > Приложен. >

Настр. тел. тармағын таңдаңыз.
Құрылғы қосылымдарын орнату үшін, Маст. нстр. пәрменін таңдаңыз.
Құрылғыға сыйысымды Nokia құрылғысынан деректерді тасымалдау үшін,

Перенос пәрменін таңдаңыз.
Қолдануға болатын опциялар әр түрлі болуы мүмкін.

Құрылғы

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

26