Nokia 5228 - Үнділік пен үндеткішті басқару

background image

Үнділік пен үндеткішті басқару

Белсенді қоңырау кезінде немесе дыбыс жазбасын тыңдау кезінде үнділік

деңгейін реттеу үшін үнділік пернесін пайдаланыңыз.
Орнатылған үндеткіш құрылғыны құлағыңызға жақындатпай аз

қашықтықта сөйлеуге және тыңдауға мүмкіндік береді.
Қоңырау кезінде үндеткішті пайдалану үшін Громкоговорит. таңдаңыз.
Үндеткішті өшіру үшін Выкл. гр-говор. таңдаңыз.