Nokia 5228 - Төтенше қоңыраулар шалу

background image

Төтенше қоңыраулар шалу

Маңызды: Құрылғы радио сигналдардың, сымсыз желілер, жердегі

байланыс желілерінің және пайдаланушы орнатқан мүмкіндіктердің

көмегімен жұмыс істейді. Құрылғы интернет арқылы дауыс қоңырауларын

(интернет қоңыраулары) қолдаса, интернет қоңырауларын да, ұялы

телефонды да қосыңыз. Екеуі де қосылып тұрса, құрылғы төтенше

қоңырауларын ұялы желілер арқылы да, интернет қоңырауының провайдері

арқылы да шалады. Кез келген жағдайда байланыс болатынына кепілдік

берілмейді. Медициналық жедел жәрдем шақыру сияқты маңызды

байланыстар орнату үшін ешқашан сымсыз құрылғыға ғана сенім

артпағаныңыз жөн.
Төтенше қоңырау шалу:
1. Құрылғы қосылмаған жағдайда, қосыңыз. Тиісті сигнал күшін тексеріңіз.

Құрылғы түріне қарай, мына әрекеттерді де орындау қажет болуы мүмкін:
● Құрылғы қолдаса, SIM картасын салыңыз.
● Құрылғыда іскен қосылған белгілі бір байланыс шектеулерін алып

тастаңыз.

● Профильді желіден тыс профиль режимінен белсенді профильге

ауыстырыңыз.

● Экран мен пернелер кілттелген болса, құрылғының жанында

орналасқан перне кілттеуін сырғытып, кілттеуін ашыңыз.

2. Дисплейді тазартып, құрылғыны қоңыраулар үшін дайындау мақсатында,

қоңырауды аяқтау пернесін қажетінше баса беріңіз.

3. Тергішті ашу үшін, Телефон параметрін немесе белгішесін таңдаңыз.

Өнім және қауіпсіздік туралы ақпарат

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

136

background image

4. Қазір тұрған жеріңіздегі ресми төтенше қызмет нөмірін теріңіз. Төтенше

нөмірлер орналасқан жерге қарай әртүрлі болады.

5. Қоңырау түймесін басыңыз.
Төтенше қоңырау шалу кезінде керекті ақпаратты барынша дәл беруге

тырысыңыз. Қайғылы оқиға кезінде сымсыз құрылғыңыз жалғыз байланыс

құралы болуы мүмкін. Рұқсат берілмейінше қоңырауды аяқтамаңыз.