Nokia 5228 - Бейнелерім

background image

Бейнелерім

Менің бейнелерім барлық бейне клиптер үшін сақтау орны болып табылады.

Жүктеп алынған және құрылғы камерасымен түсірілген бейне клиптерді бөлек

көріністерде тізуге болады.
Меню > Приложен. > Видеоцентр белгішесін басыңыз.
Функции және төмендегілерінің бірін таңдаңыз:
● Возобновить загрузку — Кідіртілген немесе орындалмаған жүктелімді

жалғастырыңыз.

● Отменить загрузку — Жүктелімнен бас тартыңыз.

● Сведения о видеоклипе — Бейне клип туралы ақпаратты көріңіз.

● Найти — Бейне клипті табыңыз. Файл атауына сәйкес келетін іздеу сөзін

теріңіз.

● Состояние памяти — Қол жетімді және пайдаланылған жадтың көлемін

көріңіз.

● Сортировать по — Бейне клиптерді сұрыптаңыз. Керекті санатты

таңдаңыз.

● Перем. и копировать — Бейне клиптерді жылжытыңыз немесе көшіріңіз.

Копировать немесе Переместить пәрменін және керекті жерді таңдаңыз.

Nokia бейне орталығы

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

86