Nokia 5228 - Бейне орталығының баптаулары

background image

Бейне орталығының баптаулары

Бейне орталығының негізгі көрінісінде Функции > Настройки және

мыналарды таңдаңыз:
● Выбор видеослужбы — Бейне орталығында көрсетілетін бейне

қызметтерін таңдаңыз. Бейне қызметінің мәліметтерін қосуға, жоюға,

өзгертуге және қарауға болады. Алдын ала орнатылған бейне қызметтерін

өзгерте алмайсыз.

● Настройки подключ. — Желі қосылымы үшін пайдаланылған желі

тағайындауын анықтау үшін Подключение к сети таңдаңыз. Бейне

орталығы желі қосылымын ашқан сайын қосылымды қолмен таңдау үшін

Всегда спрашивать таңдаңыз.
GPRS қосылымын қосу немесе өшіру үшін Подтв. использов. GPRS

таңдаңыз.
Роумингті қосу немесе өшіру үшін Подтвердить роуминг таңдаңыз.

● Родительск. контроль — Бейнелер үшін жас шегін орнатыңыз. Қажетті

құпия сөз құрылғының кілттеу кодымен бірдей. Кілттеу кодының зауыттық

Nokia бейне орталығы

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

87

background image

баптауы 12345. Сұрау бойынша бейне қызметтерінде орнатылған бірдей

немесе жоғары жас шегі бар бейнелер жасырылады.

● Предпочтит. память — Қотарылған бейнелердің құрылғы жадына немесе

сыйысымды жад картасына сақталуын таңдаңыз.

● Эскизы — Бейне арналарында нобай суреттерін жүктеп алу мен қарауды

таңдаңыз.