Nokia 5228 - Apribotasis rinkimas

background image

Apribotasis rinkimas

Pasirinkite Meniu > Adr. knyga ir Funkcijos > SIM numeriai > Aprib. rink.

adresatai.
Naudodami apriboto rinkimo paslaugą, galite uždrausti skambinti iš savo prietaiso

tam tikrais telefono numeriais. Ne visos SIM kortelės suderinamos su apribotojo

rinkimo funkcija. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
Kai naudojamos saugumo funkcijos, kurios apriboja ryšius (pavyzdžiui, ryšių

draudimas, uždaroji vartotojų grupė ir apribotasis rinkimas), gali būti įmanoma

skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų

prietaise. Tuo pačiu metu negali būti įjungtos ryšių draudimo ir peradresavimo

funkcijos.
Norint įjungti, išjungti apribotojo rinkimo funkciją ir tvarkyti adresatų, įtrauktų į

apribotojo rinkimo sąrašą, informaciją, reikia įvesti PIN2 kodą. Norėdami sužinoti

savo PIN2 kodą, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
Pasirinkite Funkcijos ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Adresų knyga

© 2010 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

50

background image

Įjungti aprib. rinkimą — Įjungti apribotąjį rinkimą.

Išjungti apribot. rinkimą — Išjungti apribotąjį rinkimą.

Nauj. SIM adresatas — Įrašyti adresato, kuriam galima skambinti, vardą ir

telefono numerį.

Iš „Adresų knygos“ — Kopijuoti adresatą iš adresatų sąrašo į apribotojo

rinkimo sąrašą.

Jei norite siųsti tekstinius pranešimus SIM adresatams, kai įjungta apriboto numerių

rinkimo paslauga, tekstinių pranešimų centro numerį turite įtraukti į apriboto

rinkimo numerių sąrašą.

7. Pranešimai

Pagrindinis pranešimų vaizdas

Pasirinkite Meniu > Pranešimai (tinklo paslauga).
Jei norite sukurti naują pranešimą, pasirinkite Naujas pranešim..

Patarimas: Kad nereikėtų iš naujo rašyti tų pačių dažnai siunčiamų

pranešimų, naudokite kataloge „Mano aplankai“ esančius tekstus, pasirinkę

aplanką „Šablonai“. Galite kurti bei išsaugoti ir savo šablonus.

Pranešimų dalyje yra šie katalogai:

Gautieji — Čia saugomi visi gauti pranešimai, išskyrus el. laiškus ir

transliacinius pranešimus.

Mano katalogai — sudėkite pranešimus į katalogus.

Pašto dėžutė — užmegzkite ryšį su nuotoline pašto dėžute, kad

priimtumėte naujus el. laiškus arba peržiūrėtumėte anksčiau priimtus el. laiškus

neužmezgę ryšio.

Juodraščiai — šiame kataloge saugomi nebaigti arba dar neišsiųsti

pranešimai.

Išsiųstieji — Čia saugomi paskiausiai siųsti pranešimai, išskyrus siųstus

„Bluetooth“ ryšiu. Galite keisti šiame aplanke saugomų pranešimų skaičių.